<img src="https://track.adform.net/Serving/TrackPoint/?pm=268420" width="1" height="1" alt="">
Guide_rullendebudget_1920x768px.jpg

gratis veiledning:
4 trinn til et
rullende
budsjett

Det klassiske årsbudsjettet er ødelagt. Det er enormt kostbart å lage, og når det er ferdig, er det ekstremt foreldet. Derfor er det behov for å budsjettere på en annen måte: Det rullende budsjettet.

Last ned veiledningen og les om:

  • et oppgjør med årsbudsjettet
  • de riktige faktorene
  • de riktige menneskene – spesielt i
    ledelsen
  • ny teknologi til å forbedre budsjetteringen