<img src="https://track.adform.net/Serving/TrackPoint/?pm=268420" width="1" height="1" alt="">
scor_topkarakter_spreads_1920x768-min

guide til udd.sektor:

scor topkarakter med BI 

Alle uddannelsesinstitutioner har store mængder data om alt fra elever og frafald til løn og medarbejdere. De mange oplysninger kan være tidskrævende at analysere, men med business intelligence (BI) og artificial
intelligence (AI) har I mulighed for at udnytte jeres datas potentiale til fulde.

Hent guiden og få inspiration til at:

  • synliggøre succeser
  • skabe mere tid til undervisning og ledelse
  • minimere det administrative arbejde